Uvjeti natječaja

LjTZ 2021

 1. Na natječaj Ljetne tvornice znanosti mogu se prijaviti svi učenici od završenog trećeg razreda osnovne škole do završenog četvrtog razreda srednje škole.

 2. Učenici su na radionicama podijeljeni prema sljedećim uzrastima:

  • 3. i 4. razred OŠ: učenici koji su u školskoj godini 2020/21 završili 3. ili 4. razred osnovne škole

  • 5. i 6. razred OŠ: učenici koji su u školskoj godini 2020/21 završili 5. ili 6. razred osnovne škole

  • 7. i 8. razred OŠ: učenici koji su u školskoj godini 2020/21 završili 7. ili 8. razred osnovne škole

  • srednja škola: učenici koji su u školskoj godini 2020/21 završili 1., 2., 3. ili 4. razred srednje škole

 3. Sve prijave pregledavamo po zatvaranju natječaja.

 4. Molimo Vas da ne rezervirate smještaj ili planirate putovanje dok ne dobijete potvrdu da je kandidat primljen na radionicu. Potvrda o prijavi je samo informacija da je prijava zaprimljena.

 5. Da bi prijava bila potpuna potrebno je u definiranom roku popuniti formular za prijavu i poslati motivacijsko pismo. Kandidati koji ne ispune oba uvjeta u roku neće biti razmatrani.

 6. Svaka radionica je ograničena na maksimalno 5 sudionika.

 7. Zbog ograničenog mjesta na radionicama selekcija sudionika je neophodna. Ove godine zbog dodatnog smanjenje broja mjesta na radionici uslijed pandemije COVID-19 selekcija će biti temeljena na motivacijskim pismima uz prednost onim kandidatima koji do sada nisu sudjelovali na Ljetnoj tvornici znanosti ili su sudjelovali manji broj puta.

 8. Jezik radionica je hrvatski.

 9. Kandidati imaju opciju davanja prioriteta radionica. Želje ćemo pokušati slušati koliko možemo, ali ne dajemo obećanje da će i dobiti mjesto u željenoj radionici.

 10. Molimo da kotizaciju uplatite nakon potvrde da je kandidat primljen na radionicu (ne samo da smo zaprimili prijavu), a do pet dana do početka radionica.

 11. U slučaju da ste uplatili kotizaciju, a odustanete pet dana prije početka radionica (ili kasnije), kotizaciju vraćamo samo u slučaju da imamo drugog kandidata koji može popuniti to mjesto. Velik dio troškova moramo platiti unaprijed i u tom trenutku više nismo u mogućnosti vratiti Vašu kotizaciju.

 12. U slučaju da ste primljeni na Ljetnu Tvornicu Znanosti, pristajete da sudionik bude sniman (foto i video) sa svrhom objave fotografija i videa na društvenim mrežama (Facebook, Instagram...), u medijima i promotivnim materijalima Udruge.