2011

2011. godine Ljetna tvornica znanosti odvijala se u 3 grada i to od 17. - 23. srpnja u Čakovcu i Samoboru, te od 25. - 31. srpnja u Splitu.

Aktivnosti u gradovima možete vidjeti ovdje:
Ljetna tvornica znanosti je znanstveno-edukacijski projekt namijenjen djeci i mladima, koji imaju želju kreativno provesti ljetne praznike proučavajući znanost kroz interakciju s drugom djecom i mladim znanstvenicima.

Mentori

Darko Fras
Oskar Stepančić
Marina Martinić
Matea Konjević
Kristina Težak
Ana Krilanović
Nikolina Nekić
Mirta Dumančić
Zvonimir Domazet
Ivana Kurečić
Željko Babić
Zrinka Gattin
Lana Šarić
Marko Cigler
Igor Gašparić
Vladimir Krstić
Lucia Nanić
Maja Perić
Martina Mavrović
Lucija Klarić
Jelena Okroša
Marina Tumbas
Petra Međeral
Tihana Bago
Željka Majić
Irena Đapić
Helena Ćalušić
Marina Furkes
Andrea Rumenjak
Kristina Pisk
Monika Matika
Ana Bacelj
Dino Bektešević
Tomislav Sorić
Ivana Jurić
Ivana Bušelić
Lucija Kovačević
Nikolina Hanžić
Anita Cindrić
Mirjana Babić
Andreja Baričević
Sandra Kolundžija
Marina Zelenić
Marin Vojković
Jelena Luketina
Krsto Herenda
Kristian Nakić
Milena Ćulav
Martina Vukelić
Marija Došlić
Matej Pavin

Organizirali

Ivan Novosel (kriv i odgovoran)
Sunčan Stilinović (koordinator za Samobor)
Jelena Ružić (koordinatorica za Split)
Dejan Vinković (koordinator za Čakovec)
Damjan Jelić (ispomoć na radionicama)
Petra Plevnik (ispomoć na radionicama)
Bojan Markičević (edukacija mentora)
Fadila Zoranić (pedagoško savjetovanje)
Andrea Komljenović (komunikacija sa roditeljima)

Partnerske organizacije
Radionice poduprli

    Comments