Istraživački dojo‎ > ‎Skladište‎ > ‎

INA219 DC Current monitor


MADE by JBspajanje

mjeri 0-26V, 0 - 3.2 A
radi od 3-5V

prikazuje podatke na serial monitoru!

Napraviti library mapu Adafruit_INA219 i u nju raspakirati .ZIP FILE!!! ostale ne treba

Postoji verzija za prikaz podataka na ekranu (skinuti getcurrentJB-EKRAN) i spojiti ekran prema knjizici.
ċ
Juraj Barlek,
26. stu 2014. 08:29
ċ
Juraj Barlek,
26. stu 2014. 08:29
ċ
Adafruit_INA219.zip
(7k)
Juraj Barlek,
26. stu 2014. 08:32
ċ
README.md
(0k)
Juraj Barlek,
26. stu 2014. 08:29
ċ
getcurrentJB-EKRAN.ino
(1k)
Juraj Barlek,
26. stu 2014. 08:58
ċ
Juraj Barlek,
26. stu 2014. 08:29
Comments