Matemagija

Okvirni plan rada

[osnovne informacije]

Trajanje: 6 dana

Broj djece: 4-5

Prikladno za dobnu skupinu: 10-15 godina

Održano (kada i gdje):  SSF, od 26.7. do 1.8.2009.

[opis radionice]

Cilj radionice:

lala

Izvori informacija:

linkovi etc.

Izvođenje radionice:

detaljniji opis

[materijali]

što sve treba

Mentori:

Sunčan Stilinović

Ivana Piližota

Kratki opis radionice:

Cilj radionice je kroz karte i igre pogađanja brojeva pokazati kako matematika može biti magija. Ili kako je matematika zapravo magija. Sad više ni ja nisam siguran. Ali siguran sam da postoji neki način da matematika opiše točno zašto ja mogu "pogoditi" koji ti je broj ostao nakon kraćeg računanja, sa brojevima koje si si više/manje sam zadao, te zašto ja znam da si odabrao pikovu dvojku, a samo ti si vidio kartu koju si zapamtio...

Probaj saznati kako mađioničarima pomaže matematika.

Sudionici radionice:

Luka Grgatović

Marin Grgatović

Nikša Čulić

Sunčana Baras

Sara el Sahed