2011

2011. godine Ljetna tvornica znanosti odvijala se u 3 grada i to od 17. - 23. srpnja u Čakovcu i Samoboru, te od 25. - 31. srpnja u Splitu.

Aktivnosti u gradovima možete vidjeti ovdje:

Ljetna tvornica znanosti je znanstveno-edukacijski projekt namijenjen djeci i mladima, koji imaju želju kreativno provesti ljetne praznike proučavajući znanost kroz interakciju s drugom djecom i mladim znanstvenicima.

Mentori

Darko Fras

Oskar Stepančić

Marina Martinić

Matea Konjević

Kristina Težak

Ana Krilanović

Nikolina Nekić

Mirta Dumančić

Zvonimir Domazet

Ivana Kurečić

Željko Babić

Zrinka Gattin

Lana Šarić

Marko Cigler

Igor Gašparić

Vladimir Krstić

Lucia Nanić

Maja Perić

Martina Mavrović

Lucija Klarić

Jelena Okroša

Marina Tumbas

Petra Međeral

Tihana Bago

Željka Majić

Irena Đapić

Helena Ćalušić

Marina Furkes

Andrea Rumenjak

Kristina Pisk

Monika Matika

Ana Bacelj

Dino Bektešević

Tomislav Sorić

Ivana Jurić

Ivana Bušelić

Lucija Kovačević

Nikolina Hanžić

Anita Cindrić

Mirjana Babić

Andreja Baričević

Sandra Kolundžija

Marina Zelenić

Marin Vojković

Jelena Luketina

Krsto Herenda

Kristian Nakić

Milena Ćulav

Martina Vukelić

Marija Došlić

Matej Pavin

Organizirali

Ivan Novosel (kriv i odgovoran)

Sunčan Stilinović (koordinator za Samobor)

Jelena Ružić (koordinatorica za Split)

Dejan Vinković (koordinator za Čakovec)

Damjan Jelić (ispomoć na radionicama)

Petra Plevnik (ispomoć na radionicama)

Bojan Markičević (edukacija mentora)

Fadila Zoranić (pedagoško savjetovanje)

Andrea Komljenović (komunikacija sa roditeljima)

Partnerske organizacije

Radionice poduprli