Voda naša svagdašnja

Osnovne informacije:

Trajanje: 7 dana

Broj djece: 7

Prikladno za dobnu skupinu:

učenici 7. i 8. razreda osnovne škole, moguće 1. i 2. razred srednjih škola

Održano (kada i gdje): Čakovec, 15.-21. srpnja

Cilj radionice:

Poznato je da se često kod poučavanja javlja problem ˝spremanja znanja po ladicama˝. Učenici u dovoljnoj mjeri ne uviđaju vezu između prirodnih predmeta te često nisu u stanju znanje usvojeno u jednom predmetu primijeniti kasnije u drugom predmetu.

Za vrijeme trajanja radionice osvijestiti učenike o vezi koja postoji među prirodnim znanostima na nečemu tako svakodnevnom i uobičajenom kao što je voda. Ispitati kemijska i fizikalna svojstva vode na jednostavnim pokusima.

-razvijanje kreativnosti učenika

-poticanje učenika na promatranje, uočavanje i opisivanje promjena

-razvoj svijesti o povezanosti prirodnih znanosti, konkretno fizike i kemije

-usvajanje znanstvenih metoda

-prikaz rezultata mjerenja (tabelarno, grafički)

-analiza rezultata

-formuliranje zaključaka na temelju eksperimenta

-razvoj svijesti o važnosti očuvanja pitke vode

Mentori:

Marko Hrgar i Anica Antolek Hrgar

Kratki opis radionice:

Tri četvrtine Zemljine površine pokriveno je vodom. Život je počeo u vodi. Sva živa bića sadrže u sebi određeni postotak vode. Kakva to fizikalna i kemijska svojstva vode koja ju čine tako posebnom za razliku od drugih tvari? Zašto su zime ugodnije u primorskim krajevima nego na kontinentu? Zašto kukci hodaju po vodi, a mi to ne možemo? Nedostatak pitke vode predstavlja sve veći problem u svijetu. Kako možemo sami pročistiti vodu?

Sudionici radionice:

Sonja Kolarić

Đesika Kolarić

Tea Franjić

Antonija Jančec

Marko Franjić

Nikola Geršak

Helena Pintarić

Izvori informacija:

linkovi etc.

Okvirni plan rada:

 1. Ušteda vode u domaćinstvu
 2. Za početak osvijestiti polaznike o važnosti štednje pitke vode i kako to jednostavno možemo napraviti u vlastitom domu. Upozoriti na štetnost pripravaka za čišćenje koji se koriste u domaćinstvima. Dati zadatak skupljanja podataka s naljepnica sredstava za čišćenje radi njihove kasnije analize.
 3. Toplinski kapacitet vode.
 4. U usporedbi s drugim tvarima voda ima relativno velik specifični toplinski kapacitet. Zato se koristi kao sredstvo za prijenos topline i uskladištenje toplinske energije.
 5. Pokus: grijanje balona sa zrakom i balona napunjenog vodom
 6. Agregacijska stanja vode: voda se u prirodi nalazi u sva tri agregacijska stanja. Pokazati što se s energetskog stanovišta događa pri promjeni agregacijskog stanja.
 7. Pokus: grijanje leda i isparavanje vode
 8. Ispitivanje napetosti površine vode
 9. Objasniti pojam površinske napetosti.
 10. Pokus: plivanje metalnih novčića; plivanje plutenog čepa; izrada plovka od pluta i žice
 11. Određivanje pH različitih uzoraka vode
 12. Sakupiti različite uzorke vode: vodovodna voda, voda iz bazena, rijeke, potoka, jezera i sl. te odrediti kiselost ili lužnatost.
 13. Tvrdoća vode
 14. Poznato je da tvrda voda predstavlja problem kod rada kućanskih aparata (raznih perilica). Ustanoviti što je to u vodi prema čemu se ona klasificira kao meka ili tvrda voda. Ispitati različite uzorke vode.
 15. Pokus: filtriranje prokuhane vode
 16. Voda kao otapalo
 17. Voda je pogodno otapalo za mnoge tvari
 18. Ispitati topljivost u vodi: šećer, sol, školska kreda, alkohol, ulje
 19. Električna vodljivost vode
 20. Ispitivanje električne vodljivosti vode: vodovodne, destilirane, kupovne vode (iz boce), prokuhane vode, vode iz bazena te prirodnih izvora (rijeka, jezero i sl.)
 21. Voda bez nečistoća, bakterija i virusa
 22. Princip rada pročistača vode
 23. Izrada jednostavnog pročistača
 24. Izrada solarnog destilacijskog kotla
 25. Pomoću priručnih materijala izraditi jednostavan uređaj koji korištenjem Sunčeve energije destilira vodu

Materijali:

što sve treba