Voda naša svagdašnja

Osnovne informacije:

Trajanje: 7 dana

Broj djece: 7

Prikladno za dobnu skupinu:

učenici 7. i 8. razreda osnovne škole, moguće 1. i 2. razred srednjih škola

Održano (kada i gdje):  Čakovec, 15.-21. srpnja

Cilj radionice:

Poznato je da se često kod poučavanja javlja problem ˝spremanja znanja po ladicama˝. Učenici u dovoljnoj mjeri ne uviđaju vezu između prirodnih predmeta te često nisu u stanju znanje usvojeno u jednom predmetu primijeniti kasnije u drugom predmetu.

Za vrijeme trajanja radionice osvijestiti učenike o vezi koja postoji među prirodnim znanostima na nečemu tako svakodnevnom i uobičajenom kao što je voda. Ispitati kemijska i fizikalna svojstva vode na jednostavnim pokusima.

-razvijanje kreativnosti učenika

-poticanje učenika na promatranje, uočavanje i      opisivanje promjena

-razvoj svijesti o povezanosti prirodnih znanosti, konkretno fizike i kemije

-usvajanje znanstvenih metoda

-prikaz rezultata mjerenja (tabelarno, grafički)

-analiza rezultata

-formuliranje zaključaka na temelju eksperimenta

-razvoj svijesti o važnosti očuvanja pitke vode

Mentori:

Marko Hrgar i Anica Antolek Hrgar

Kratki opis radionice:

Tri četvrtine Zemljine površine pokriveno je vodom. Život je počeo u vodi. Sva živa bića sadrže u sebi određeni postotak vode. Kakva to fizikalna i kemijska svojstva vode koja ju čine tako posebnom za razliku od drugih tvari? Zašto su zime ugodnije u primorskim krajevima nego na kontinentu? Zašto kukci hodaju po vodi, a mi to ne možemo? Nedostatak pitke vode predstavlja sve veći problem u svijetu. Kako možemo sami pročistiti vodu?

Sudionici radionice:

Sonja Kolarić

Đesika Kolarić

Tea Franjić

Antonija Jančec

Marko Franjić

Nikola Geršak

Helena Pintarić

Izvori informacija:

linkovi etc.

Okvirni plan rada:

Materijali:

što sve treba