Tjedan dana u životu oceanografa

(upečatljiva slika s radionice - ovaj tekst maknite)

Osnovne informacije:

Trajanje: navedite trajanje u danima

Broj djece: s koliko djece ste radili

Prikladno za dobnu skupinu: procijenite dobnu skupinu

Održano (kada i gdje): samoopisno :)

Cilj radionice:

sažeti cilj radionice

Mentori:

Damjan Jelić

Jadranka Šepić

Kratki opis radionice:

Sredina je olujne noći. Budi te zvonjava telefona. U Kaštelanskom zaljevu nasukao se brod sa 300 tona nafte. Nafta se počela izlijevati i Kaštelanskom zaljevu prijeti ekološka katastrofa. Ti si oceanograf i na brzinu trebaš procijeniti u kojem smjeru će se nafta širiti i gdje ju je najbolje zaustavljati. Hoće li ostati u zaljevu ili će je morske struje odnijeti na otvoreno more? Na brzinu posežes za davno izmjerenim podacima (srećom u Kaštelanskom zaljevu već dugo vršiš oceanografska mjerenja!), proučavaš vremenske prilike koje uvelike utječu na strujanja u moru, i napokon izrađuješ numeričku prognozu strujanja u zaljevu. Dobro je, tvoj model predviđa da će većina nafte ostati u zaljevu i da je Jadran siguran. Ali što ako okrene na buru?

Sudionici radionice:

popis sudionika radionice.

Izvori informacija:

linkovi etc.

Okvirni plan rada:

detaljniji opis

Materijali:

što sve treba