High life

Kratki opis projekta

high life

Ovim eksperimentom želimo vidjeti kakvi mikroorganizmi žive u visinskom rasponu od 9-30 km. Makar su viši slojevi troposfere i niži slojevi stratosfere vrlo negostoljubivi po žive organizme po istraživanjima koja su rađena poslije 2002. godine utvrđeno je definitivno postojanje bakterija, gljivica i spora na tim visinama. Našim eksperimentom pokušali bi provjeriti te rezultate, ali uz pomoć puno jednostavnijeg postava. Uzeli bi se uzorci na visinama od 9-15 km, 15-20 km, te od 20 km do najviše visine koju će balon postići. Na takav način provjerili bi stvarnu funkcionalnost našeg mjernog postava, te pokušali replicirati rezultate postojećih istraživanja.

Status

Početak aktivnosti - veljača 2015.

Kraj aktivnosti - još uvijek u tijeku, predviđeno rujan 2015.

Aktivni članovi

Borna Bilas

Juraj Barlek

Karlo Grudić

Domagoj Smolić

Ivan Novosel

Dokumentacija

Prijedlog projekta za Balon Stelar natječaj (opis motivacije, ideja istraživanja, tehnički opis i procjena izvedivosti)

Google + stranica projekta (objave aktualnih događanja)

Fotografije

Video snimke