SparkFun MPU-6050 Triple Axis Accelerometer & Gyro Breakout

Što je to

SparkFun MPU-6050 Triple Axis Accelerometer je senzor za mjerenje ubrzanja i nagiba.

Dnevnik korištenja

3.12.2014. - Istraživanje senzora

26-29.12.2014. - Razna testiranja za svrhu uporabe u eksperimentu određivanja sile teže. Zaključeno da nije dovoljno precizan. Prevelika odstupanja prilikom kretanja.

Kako koristiti

Shema spajanja na Arduino Uno:

Službena stranica ovdje.

Datasheet dostupan ovdje.

Primjer koda i library za preuzimanje na dnu stranice. Treba i "MPU6050" i "I2Cdev" mapu kopirati u mapu za libraryje.

Program za određivanje offseta accelerometra i žiroskopa zajedno s programom za testiranje žiroskopa u 3D (UPUTE) te programom za crtanje grafa akceleracije, također na dnu stranice.

Specifikacije

  • dimenzije: 25.5 x 15.2 x 2.48 mm
  • radi na 2.3 - 3.4 V
  • modovi accelerometra: ±2g (16,384 LSB/g), ±4g (8,192 LSB/g), ±8g (4,096 LSB/g), ±16g (2,048 LSB/g)
  • modovi žiroskopa: ±250 (131 LSB/(º/s)), ±500 (65.5 LSB/(º/s)), ±1000 (32.8 LSB/(º/s)), ±2000 (16.4 LSB/(º/s))
  • Digital Motion Processing™ (DMP™) - engine za kompleksna računanja direktno na senzoru
  • ugrađeni senzor za temperaturu (temperatura senzora, ne okoliša)