Prošećimo mikrosvijetom

(upečatljiva slika s radionice - ovaj tekst maknite)

Osnovne informacije:

Trajanje: navedite trajanje u danima

Broj djece: s koliko djece ste radili

Prikladno za dobnu skupinu: procijenite dobnu skupinu

Održano (kada i gdje):  samoopisno :)

Cilj radionice:

sažeti cilj radionice

Mentori:

Marina Martinić

Matea Konjević

Kratki opis radionice:

    Što je povećalo, a što mikroskop? Kako vidjeti ono što je ljudskom oku nevidljivo? Kakva se sve malena bića skrivaju oko nas, i od čega smo svi sastavljeni ako dovoljno duboko zavirimo? Mi ćemo oku nevidljivo pretvoriti u vidljivo i opipljivo i odvesti vas na putovanje mikrosvijetom.

Sudionici radionice:

popis sudionika radionice.

Izvori informacija:

linkovi etc.

Okvirni plan rada:

detaljniji opis

Materijali:

što sve treba