2012

2012. godine Ljetna tvornica znanosti odvijala se u 4 grada  i to od 15.-21. srpnja u Čakovcu i Preku, te od 23.-29. srpnja u Splitu i Samoboru.

Aktivnosti u gradovima možete vidjeti ovdje:

Ljetna tvornica znanosti je znanstveno-edukacijski projekt namijenjen djeci i mladima, koji imaju želju kreativno provesti ljetne praznike proučavajući znanost kroz interakciju s drugom djecom i mladim znanstvenicima.

Mentori

Dora Krovina

Andrea Jagodar

Ivana Kuzmić

Marta Dvojković

Ana Prpić

Ivan Novosel

Damjan Jelić

Daniela Mrčetić

Ana Smoljak

Ana Krilanović

Kristina Težak

Mišo Rašan

Tomislav Grabar

Petar Fumić

Nikolina Penić

Dora Plavčić

Natalija Miodrag

Lucija Klarić

Sonja Valentić

Ivan Klarić

Sunčan Stilinović

Martina Čonda

Ivana Spetić

Ivana Mihotić

Ivan Hudi

Dijana Đapić

Hermina Petrić Maretić

Tomislav Maruščak

Andreja Čondor

Tijana Ljubojević

Nikolina Bošnjak

Petra Jagušt

Mateja Bačić

Lucia Nanić

Maja Perić

Sandra Kolundžija

Tanja Mihinjač

Meri Bilan

Ivana Radonić

Andera Rumenjak

Kristina Pisk

Ana Bacelj

Andera Grujić

Stjepan Harapin

Ines Cazin

Viktoria Belobrajdić

Marko Hrgar

Anica Antolek Hrgar

Mislav Šonjić

Marin Vojković

Kristian Nakić

Antonio Prlj

Lucija Kovačević

Anera Lazić

Organizirali

Ivan Novosel

Sunčan Stilinović

Damjan Jelić

Petra Plevnik

Bojan Markičević

Dejan Vinković

Nikolina Hanžić

Lucija Kovačević

Fadila Zoranić

Natalija Dunić

Partnerske organizacije

Radionice poduprli