IR temp senzor TMP006

Mjeri temperaturu: apsorbira IR zračenje i koristi odgovarajuću promjenu napona u termoelektričnoj bateriji(thermopile)

           od –40°C do +125°C

najpreciznije mjeri dok je udaljenost od senzora do tijela manja od polovine radijusa tijela

datasheet:    http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Temp/tmp006.pdf

user guide:   http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Temp/sbou107.pdf

product site: https://www.sparkfun.com/products/11859

pokretanje: TMP006.ino