INA219 DC Current monitor

spajanje

MADE by JB

mjeri 0-26V, 0 - 3.2 A

radi od 3-5V

prikazuje podatke na serial monitoru!

Napraviti library mapu Adafruit_INA219 i u nju raspakirati .ZIP FILE!!! ostale ne treba

Postoji verzija za prikaz podataka na ekranu (skinuti getcurrentJB-EKRAN) i spojiti ekran prema knjizici.