Svijet bakterija

Okvirni plan rada

[osnovne informacije]

Trajanje: 6 dana (+ 1 dan za izlaganje)

Broj djece: 4-5

Prikladno za dobnu skupinu: 10-15 godina

Održano (kada i gdje): SSF, 26.7.-1.8.2009.

[opis radionice]

Cilj radionice:

??

Izvori informacija:

??

Izvođenje radionice:

Izvedba je podijeljena u 6 dana:

1. dan: Upoznavanje djece s bakterijama s osobitim naglaskom osvješćivanja da su one svuda oko nas i da postoje dobre i zle te kako komercijalne kemikalije za čišćenje tipa Domestos stvarno djeluju.

 • Moj doživljaj bakterija (Neka napišu nekoliko pojmova koji ih asociraju na bakterije te ako imaju viziju bakterije, neka ju nacrtaju.) - brainstorming prije prezentacije, na taj način propitati što znaju o bakterijama
 • Uvodno predavanje- što su bakterije, kako su građene, bakterije su druželjubiva bića, gdje ih sve možemo naći, dobre vs „zlih“
 • Koliko smo mi i stvari oko nas “čisti”? (Pohod po MEDILS-u i nasađivanje bakterija iz okoline na prethodno pripremljene petrijevke s krutim medijem. Bilo bi fora isprobati iz jogurta, iz zemlje, iz usta pa s poda, itd... Dati im na volju da ispolje svoju znatiželju.)
 • Koliko je Domestos stvarno učinkovit? (na jednu podlogu nanesemo i njega)
 • Gdje čuvamo bakterije da brže narastu? (Napraviti i jednu petrijevku koju ćemo ostaviti ovih dana da “živi” na sobnoj temperaturi, a ostale ćemo u inkubator potrpati za svaki slučaj, iako bi trebale i bez inkubatora na visokoj temperaturi narasti nakon 24h)

2. dan: Analiza dobivenih rezultata od 1.dana te poticanje istraživačkog duha sudionika tako da moraju samostalno identificirati bakterije koje su im narasle na podlozi uporabom knjiga, interneta i inih pomagala uz naše moderatorstvo (imamo pripremljenu ppt s pojmovima s kojima bi se mogli susreti prilikom potrage, a nejasni su im).

 • Što sam dobio/la? (Pogledati kakve su bakterije narasle na njihovim podlogama. Zadatak je da sami identificiraju bakterije na svojim podlogama- pretraga po knjigama i internetu uz našu pomoć) - oko 2h
 • Kako se izrađuju podloge na kojima bakterije rastu? – oko pola h, s tim da se moraju hladiti da se skruti agar (taman pauza za ručak)
 • Kako presaditi bakteriju? (neka si izaberu bakteriju koja im se najviše sviđa(a identificirali su ju) te ju presade i tijekom 3.dana brinu se za nju - rade pokuse na njoj ) – par '
 • Kako razlikovati bakterije pod mikroskopom?(Bojanje po Gramu i KOH test):objašnjenje razlike između gram + i gram – bakterija te promatranje pod mikroskopom, upoznavanje s dijelovima mikroskopa - oko 2h

3.dan: Upoznavanje s čarolijom bakterijskih metaboličkih testova. Kroz čaroliju boja upoznat će što je sve potrebno bakterijama da bi normalno funkcionirale te provjeriti jesu li bakterije otporne na lijekove.

 • Čisto praktičan (labos) pristup s moderiranjem: propitkujemo ih što misle da će se dogoditi s tom bakterijom, ako znamo da je ona to i to, i damo im onda slideove od jučer kao podsjetnike i dodatne slideove vezane uz metabolizam te rastumačimo što god im nije jasno.
 • Što je potrebno za život bakterijama? (Metabolički testovi)
 • Koliko su bakterije otporne na antibiotike? (Antibiogram)

4.dan: Da djeca s razumijevanjem savladaju osnovne pojmove i principe vezane uz praktični dio radionice kao što su metabolizam E.coli (konkretnije laktoze), što su geni i koji su odgovorni za metabolizam laktoze u E.coli.

5. i 6. dan: Odgovoriti na pitanja kako bakterije mogu svjetlucati i što s tim ima jedna meduza, protein koji se zove GFP i mnoga druga pitanja.

 • Provjeriti što smo dobili od dana prije te komentiranje rezultata i ako imaju ikakvih pitanja (1h)
 • Projekt svjetleća bakterija (pregled projekta kroz 5.-1. polovicu 6. dana)
 • Transformacija s GFP-om, YFP-om i inim bojama- kada ćemo nasađivati neka iscrtaju na podlogama što im se sviđa
 • Izraditi filter za specifične valne duljine s kojim ćemo to vidjeti.
 • Upoznavanje s Deep View-om –bioinformatičkim alatom za vizualizaciju 3D-strukture proteina(igranje s GFP-om)

[materijali]

Obavezno izosan, krpa i plamenik kao dezificijensi.

1. dan:

 • petrijevke (broj ovisi o željama za istraživanjem), mi smo pretpostavile: 2x po sudioniku + 2 za Domestos (jedna nerazrijeđeni, druga razrijeđeni jer pretpostavljamo da će nerazrijeđeni izgristi i sam agar)
 • medij (LB ili neki drugi)
 • štapići za nanošenje materijala koji su pokupili iz okoline na petrijevku
 • flomići za označavanje petrijevki (obični vodootporni)
 • alkohol, papir za brisanje i plamenik - radi dezinfekcije prostora
 • Domestos
 • inkubator

2. dan:

 • internet, knjige...
 • petrijevke: 1x po sudioniku+ 2 rezervne
 • sastojci za medij (LB ili neki drugi)
 • eze
 • flomići za označavanje petrijevki (obični vodootporni)
 • inkubator

Bojanje po gramu:

 • Kristalviolet
 • Lugolova otopina
 • 96%-tni etanol
 • Safranin ili karbol-fuksin
 • Predmetna i pokrovna stakalca
 • Svjetlosni mikroskop

KOH test

 • 3%-tna KOH
 • Predmetna stakalca

3. dan:

METILNO CRVENILO TEST

 • Pepton 7 g/L
 • Glukoza 5 g/L
 • K2HPO4 5 g/L
 • Metil crveno
 • 4+2 epruvete

SIMMONSOV CITRAT TEST

 • MgSO4 0,2 g/L
 • NH4PO4 1,0 g/L
 • K2HPO4 1,0 g/L
 • Na-citrat 2,0 g/L
 • NaCl 5,0 g/L
 • Agar 15,0 g/L
 • Bromtimol plavo 0,08 g/L
 • 4+2 epruvete

KLIGLEROV DVOSTRUKI ŠEĆER TEST

 • Mesni ekstrakt 3,0 g/L
 • Ekstrakt kvasca 3,0 g/L
 • Pepton 15,0 g/L
 • Proteoza-pepton 5,0 g/L
 • Laktoza 10,0 g/L
 • Glukoza 1,0 g/L
 • NaCl 5 g/L
 • FeSO4 0,2 g/L
 • Na-tiosulfat 0,3 g/L
 • Agar 12 g/L
 • Fenol crveno 0,024 g/L
 • 4+2 epruvete

KATALAZA TEST

 • 3%-tni vodikov peroksid
 • Predmetna stakalca

OKSIDAZA TEST

 • Ampula oksidaza reagensa (Difco)
 • Filtar papir (Whatman no.1 ili sl.)

METILEN PLAVO TEST

 • Mlijeko
 • Metilen plavo (1% otopina)
 • 4 epruvete

ANTIBIOGRAM

 • 1-2 tabletice sa antibiotikom
 • 2 Petrijevke

Napomena: Nije nužno izvesti sve navedene testove, neki su rezerva u slučaju da se stvari odvijaju brže.

4. dan:

Potreban nam je i led!!! A treba nam i neka vodena kupelj ili termoblok (termomikser).

PLAVO-BIJELA SELEKCIJA

 • Ampicilin 50 mg/L (za izradu ploča sa tim antibiotikom: krute LB-ploče s Amp)
 • Laktoza 5 g/L
 • Otopina X-Gal 20 mg/mL
 • Tekuća LB-podloga bez antibiotika
 • Kompetentne E. coli
 • Vodena otopina plazmida pBluescript
 • 4x2 + 2 ploče (5 ploča bez laktoze, 5 sa laktozom)

5. dan:

?

Mentori:

Petra Pušić (petra.pusic [at] gmail.com)

Katarina Ćuk (katarina_cuk2 [at] yahoo.de)

Kratki opis radionice:

Upoznajte se sa bakterijama! One su svuda oko nas, a postoje dobre i zle te nas zanima kako komercijalne kemikalije za čišćenje tipa Domestos stvarno djeluju.Osim toga upoznat ćemo se sa njihovim prehrambenim navikama i vidjeti da li možemo dobiti da bakterije svijetle u mraku.

Sudionici radionice:

Domina Bilač

Lota Copić

Valentina Juraga

Karlo Pavičić-Ravlic

Matej Lozić