Svijet bakterija

Okvirni plan rada

[osnovne informacije]

Trajanje: 6 dana (+ 1 dan za izlaganje)

Broj djece: 4-5

Prikladno za dobnu skupinu: 10-15 godina

Održano (kada i gdje): SSF, 26.7.-1.8.2009.

[opis radionice]

Cilj radionice:

??

Izvori informacija:

??

Izvođenje radionice:

Izvedba je podijeljena u 6 dana:

1. dan: Upoznavanje djece s bakterijama s osobitim naglaskom osvješćivanja da su one svuda oko nas i da postoje dobre i zle te kako komercijalne kemikalije za čišćenje tipa Domestos stvarno djeluju.

2. dan: Analiza dobivenih rezultata od 1.dana te poticanje istraživačkog duha sudionika tako da moraju samostalno identificirati bakterije koje su im narasle na podlozi uporabom knjiga, interneta i inih pomagala uz naše moderatorstvo (imamo pripremljenu ppt s pojmovima s kojima bi se mogli susreti prilikom potrage, a nejasni su im).

3.dan: Upoznavanje s čarolijom bakterijskih metaboličkih testova. Kroz čaroliju boja upoznat će što je sve potrebno bakterijama da bi normalno funkcionirale te provjeriti jesu li bakterije otporne na lijekove.

4.dan: Da djeca s razumijevanjem savladaju osnovne pojmove i principe vezane uz praktični dio radionice kao što su metabolizam E.coli (konkretnije laktoze), što su geni i koji su odgovorni za metabolizam laktoze u E.coli.

5. i 6. dan: Odgovoriti na pitanja kako bakterije mogu svjetlucati i što s tim ima jedna meduza, protein koji se zove GFP i mnoga druga pitanja.

[materijali]

Obavezno izosan, krpa i plamenik kao dezificijensi.

1. dan:

2. dan:

Bojanje po gramu:

KOH test

3. dan:

METILNO CRVENILO TEST

SIMMONSOV CITRAT TEST

KLIGLEROV DVOSTRUKI ŠEĆER TEST

KATALAZA TEST

OKSIDAZA TEST

METILEN PLAVO TEST

ANTIBIOGRAM

Napomena: Nije nužno izvesti sve navedene testove, neki su rezerva u slučaju da se stvari odvijaju brže.

4. dan:

Potreban nam je i led!!! A treba nam i neka vodena kupelj ili termoblok (termomikser).

PLAVO-BIJELA SELEKCIJA

5. dan:

?

Mentori:

Petra Pušić (petra.pusic [at] gmail.com)

Katarina Ćuk (katarina_cuk2 [at] yahoo.de)

Kratki opis radionice:

Upoznajte se sa bakterijama! One su svuda oko nas, a postoje dobre i zle te nas zanima kako komercijalne kemikalije za čišćenje tipa Domestos stvarno djeluju.Osim toga upoznat ćemo se sa njihovim prehrambenim navikama i vidjeti da li možemo dobiti da bakterije svijetle u mraku.

Sudionici radionice:

Domina Bilač

Lota Copić

Valentina Juraga

Karlo Pavičić-Ravlic

Matej Lozić