Čudesni svijet vode

Post date: 19-May-2010 09:06:23

Zašto je tekućina bez boje, okusa i mirisa toliko važna za život? Voda je glavni sastojak svih živih tvari. Od 50 - 90% mase živih organizama čini voda. Voda u živim organizmima služi kao otapalo koje prenosi hranjive tvari (krv je u velikom dijelu sastavljena od vode) i uklanja otpadne tvari iz organizma. Voda čini 92% krvi, 22% kostiju, 75% mozga i 75% mišića čovjeka.

Voda je jedina tvar koja se pri standardnim temperaturama pojavljuje u sva tri agregatna stanja: ledu, vodi i vodenoj pari. Voda kao led se nalazi u ledenjacima, na vodenim površinama u zimi te u obliku snijega i tuče. U tekućem stanju voda se pojavljuje kao kiša i rosa. U plinovitom obliku pojavljuje se kao magla, vodena para i u obliku oblaka.

Od ukupne površine Zemlje 71% čini voda. Od te ukupne količine vode na Zemlji oko 97,5% je slana (mora i oceani), a preostalih 2,5% je slatka voda (rijeke, jezera, močvare i podzemne vode). U tih 2,5% je oko 70% zamrznuto u ledenjacima. Manje od 1% ukupne slatke vode u svijetu je dostupno za ljudsku uporabu.

Da li je voda prisutna u neograničenim količinama? Količina vode o kojoj ovisi život na Zemlji je ograničena. Iz dana u dan stanovništvo je sve brojnije, a količina pitke vode se smanjuje. U suvremenom svijetu voda je sve značajniji resurs. Dinamičan razvitak društva i sve veći pritisci na prirodni okoliš (razvoj industrije), a samim time i na vodu pridonose onečišćenju vode. Republika Hrvatska ubraja se u zemlje koje su vrlo bogate vodom i ona raspolaže s oko 45 milijardi m3 obnovljive slatke vode ili 9 500 m3 po stanovniku.

Zbog velike važnosti vode, voda će postati glavno ekološko i gospodarsko pitanje stoga moramo učiniti sve kako bismo spriječili daljnja onečišćavanja vodenih resursa. Dok neki nerazumno koriste vodu u velikim količinama, s druge strane postoje ljudi koji je nemaju za piće. Zato štedimo i čuvajmo vodu jer je od 100 L vode na Zemlji samo pola žličice pitka voda!

Sanja Soviček i Matea Ferenčak