Informacije o održavanju

Na dnu se nalazi karta sa važnijim lokacijama u gradovima gdje se održava LjTZ.

Rezultate prijava na radionice možete vidjeti ovdje.

Split

Gdje: Mediteranski institut za istraživanje života (MedILS), Meštrovićevo šetalište b.b.

ukoliko dolazite javnim prijevozom jedini način je krenuti autobusnom linijom 12 od Sv. Frane. Ove godine je na toj liniji načinjena nova stanica tako da je moguće sa autobusa sići na svega par metara od ulaza u prostor instituta (prije ste mogli sići ili kod vile Dalmacije ili na stanici za plažu Kašljuni).

Kada: 25.7. (ponedjeljak) u 9h

Nalazimo se ispred samog instituta. Radionice svakog dana traju od 9-15h (od 12-13h je organiziran ručak za sve sudionike), s iznimkom posljednjeg dana kada se odvijaju izlaganja učinjenog kroz radionice, te će se izlaganja odvijati od 10-12h.

Kotizacija: 300kn

Molimo vas da uplatite prije početka radionica na račun instituta (preferirano), ili prvog dana radionica osobno.

Podatci za opću uplatnicu ili e-banking:

Mediteranski institut za istraživanje života

Sjedište: Meštrovićevo šetalište b.b., Split

Žiro račun: 2390001-1100331681

Model: 00

Poziv na broj: 2011

Opis plaćanja: kotizacija za LjTZ2011 (navedite i ime sudionika)

U slučaju problema sa e-uplatnicama molim da mi se javite, prijašnjih godina je znalo biti problema vezanih uz poziv na broj (ako možete pokušajte izostaviti te informacije pri unošenju naloga).

Čakovec

Gdje: Tehnološko inovacijski centar (TIC), Bana Jelačića 22

TIC je srednja od 3 centralne zgrade u kompleksu (desna zgrada je Veleučilište, a srednja i lijeva zgrada su TIC, s time da ćemo se najvjerojatnije skupiti na parkiralištu ispred srednje zgrade).

Kada: 17.7. (nedjelja) u 9h

Počinje se na nedjelju, ne na ponedjeljak! Radionice svakog dana traju od 9-15h (od 12-13h je organiziran ručak za sve sudionike), s iznimkom posljednjeg dana kada se odvijaju izlaganja učinjenog kroz radionice, te će se izlaganja odvijati od 10-12h.

Kotizacija: 50kn

Molimo vas da nam date taj iznos na prvi dan radionica, te ćemo vam za to odmah dati račun.

Za sudionike na stalnom smještaju:

Smještaj je organiziran u učeničkom domu Svjetionik, a počinje od večeri 16.7. (dan prije same radionice) i traje do večeri 22.7. (23.7. je zadnji dan radionice). U domu je svaki dan osiguran doručak i večera (16.7. samo večera, a 23.7. samo doručak), dok je ručak organiziran u sklopu same radionice. Trošak smještaja je 840kn, s time da plaćate i normalnu kotizaciju od 50kn. Troškovi smještaja se plaćaju pri registraciji u učeničkom domu, a netko iz organizacije radionice će biti tamo da preuzme ostali iznos kotizacije.

Molimo vas da 16.7. dođete u vremenu između 14 i 19h, zbog registracije na recepciji doma. Troškovi prijevoza do Čakovca na žalost ne ulaze u kotizaciju, a ukoliko trebate informacije oko načina dolaska javite se Ivanu Novoselu (na ovaj e-mail ili na 098 885 258).

Svi sudionici su smješteni u istom prostoru zajedno sa mentorima, s time da dva dodatna volontera paze sudionike u vrijeme kada nisu na samim radionicama.

Samobor

Gdje: Osnovna škola Samobor, Stražnička 14

Nalazimo se ispred same škole. Ako u Samobor dolazite javnim prijevozom računajte s tim da je nedavno otvoren novi autobusni kolodvor na novoj lokaciji koja je dalje od osnovne škole nego što je bio stari kolodvor.

Kada: 17.7. (nedjelja) u 9h

Počinje se na nedjelju, ne na ponedjeljak! Radionice svakog dana traju od 9-15h (od 12-13h je organiziran ručak za sve sudionike), s iznimkom posljednjeg dana kada se odvijaju izlaganja učinjenog kroz radionice, te će se izlaganja odvijati od 10-12h.

Kotizacija: 300kn

Molimo vas da nam date taj iznos na prvi dan radionica, te ćemo vam za to izdati potvrdu.

Kontakt: Za sva dodatna pitanja molimo da se obratite Sunčanu Stilinoviću (mob: 095 9031 413) koji je koordinator LjTZa za Samobor.