Radionice 2011

Radionice podupiru:

Organizacija

Organizacije koje sudjeluju u realizaciji projekta:

Sudionici

Otvorene su Prijave na radionice 2011., radionice se odvijaju krajem srpnja u Splitu, Čakovcu i Samoboru, a sve detalje o radionicama i prijavama nađite na gornjem linku.

Mentori

Natječaj za mentore, je zatvoren, trajao je do 15.3.2011. a odabrane radionice možete vidjeti u prijavama za sudionike.

Osobe zadužene za organizaciju

Ivan Novosel (kriv i odgovoran)

Sunčan Stilinović (koordinator za Samobor)

Jelena Ružić (koordinatorica za Split)

Dejan Vinković (koordinator za Čakovec)

Damjan Jelić (ispomoć na radionicama)

Petra Plevnik (ispomoć na radionicama)

Bojan Markičević (edukacija mentora)

Fadila Zoranić (pedagoško savjetovanje)

Andrea Komljenović (komunikacija sa roditeljima)